Project management

Bij aanvang creëren we samen met u een sluitend technisch en financieel kader dat als leidraad zal dienen voor de engineering en realisatie van het project.

Tender:

 • Opmaken lastenboeken
 • Prijsvraag bij leveranciers
 • Opmaken investeringsbudgetten

Project buyer:

 • Leverancierskeuze kleppen en instrumentatie
 • Aanstellen contractor
 • Begeleiding aankoop equipment en tanks

Project manager:

 • Aansturen project engineers
 • Aanspreekfiguur voor de contractoren
 • Frequente rapportering
 • Planningsbeheer
 • Kwaliteitscontrole